QUÈ APRENDRÀS EN AQUESTA LLIÇÓ?
A) ELS ÉSSERS VIUS
- Característiques dels éssers vius
- Què és la funció de nutrició.
- Què és la funció de relació.
- Què és la funció de reproducció.
B) LA CÈL.LULA
- Què és una célula, parts de la cèl.lula i com és.
C) INSTRUMENTS ÒPTICS
- Microscopi òptico i lupa binocular.
D) ELS ÉSSERS UNICEL.LULARS I PLURICEL.LULARES
- Els éssers unicel.lulars i pluricel.lulars

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

5º Primaria (10-11 años)

Los seres vivos

@Carlahg88
5º Primaria (10-11 años)

El universo y el sistema solar

@Anacnti

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN

Quines són les parts de la cèl.lula?

Quines són les funcions vitals de la cèl.lula?

Quin instrument òptic feim servir per poder observar les cèl.lules?

Per a què serveix la lupa binocular?

Quantes cel.lules tenen els éssers unicel.lulars?

VOLVER

PICTOQUIZ

1 / 2

Quines són les funcions vitals de la cèl.lula?

Quines

són

les

funcions

vitals

de

la

cèl.lula?

funció de nutrició, relació i reproducció

unicel.lulars i pluricel.lulars

dirigir la cèl.lula i protegir-la.

VOLVER
Quiz PREGUNTAS (5) DOCS (1)

Compartir en

Nº Visitas a la lección

7163