Parts : Membrana , citoplasma i nucli

Cèl.lules intestinals(epiteli intestí prim)

Neurona

Cèl.lula vegetal

Cèl,lula animal

                                                                                     LES CÈL.LULES
Les cèl.lules són molt petitess, formen el nostre cos i el de tots els éssers vius.

Està formada per :

Membrana cel.lular protegeix  la célula i permet l´intercanvi de substàncies amb l´exterior

Citoplasma és el que ompleix la cèl.lula per dedins. 

Nucli  es troba dins del citoplasma, dirigeix les activitats de la cèl.lula

Els éssers vius que estan formats per una cèl.lula es diuen unicel.lulars

Els éssers vius que estan formats per moltes cèl.lules es diuen pluricel.lulars

COM SÓN LES CÈL.LULES (tipus de cèl.lules)

Les cèl.lules poden ser de formes molt diferents.

Són tan petites que només es poden veure amb el microscopi.


TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

5º Primaria (10-11 años)

El universo y el sistema solar

@Anacnti
5º Primaria (10-11 años)

Los molinos eólicos

@RocioMeca

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN

Quines són les parts de la cèl.lula?

Quines són les funcions vitals de la cèl.lula?

Quin instrument òptic feim servir per poder observar les cèl.lules?

Per a què serveix la lupa binocular?

Quantes cel.lules tenen els éssers unicel.lulars?

VOLVER

PICTOQUIZ

1 / 2

Quines són les funcions vitals de la cèl.lula?

Quines

són

les

funcions

vitals

de

la

cèl.lula?

funció de nutrició, relació i reproducció

unicel.lulars i pluricel.lulars

dirigir la cèl.lula i protegir-la.

VOLVER
Quiz PREGUNTAS (5) DOCS (1)

Compartir en

Nº Visitas a la lección

4939